Aż trudno mi uwierzyć, że się udało. Po roku przygotowań, wielu zawirowaniach nasza Fundacja rozpoczęła działalność gospodarczą, a od 1 lutego 2022 będzie już oficjalnie zatrudniać 3 osoby. Jestem dumna, że udało nam się stworzyć, póki co, jedyne w naszym regionie przedsiębiorstwo społeczne. Dla większości osób ekonomia społeczna to czarna magia, więc powiem tu coś więcej o tym jak działamy.

BIZNESOWY CSR a FUNDACYJNY BIZNES

Dosyć dużo się słyszy o CSR prawda? Czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy działają społecznie, angażują się w akcje charytatywne, prośrodowiskowe, wciąż jednak ich podstawowym założeniem jest zarabiać. Bardzo mało mówi się o sytuacji odwrotnej. Organizacje pozarządowe, w tym fundacje, realizują swoje cele statutowe np. działalność charytatywna, na rzecz ekologii, dzieci i młodzieży itp., a równocześnie prowadzą działalność gospodarczą, a więc tworzą biznes. Zawsze jednak działalność gospodarcza jest podporządkowana działalności statutowej i to właśnie misja w tym wypadku jest najważniejsza. Zysk Fundacji każdorazowo jest przeznaczany na jej cele statutowe. Działamy więc jak firma – wytwarzamy i sprzedajemy produkty, świadczymy usługi, wystawiamy faktury, płacimy podatki, podlegamy zasadom rynkowym, ale cel naszych działań to coś więcej niż zarabianie. Działalność naszej Fundacji – Żywa Przestrzeń wyznacza nasza misja: 1. EKOLOGIA, 2. DBAŁOŚĆ O PRZYSZŁE POKOLENIA, 3. WSPIERANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. I we wszystkich naszych działaniach pragniemy tę misję przekłuwać w rzeczywistość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *