O NAS

Fundacja Żywa Przestrzeń to organizacja pozarządowa  i przedsiębiorstwo społeczne, która chce realizować następujące cele: ekologia, wspieranie wszystkich przejawów pozytywnego spojrzenia na świat, szeroko pojęta animacja kultury, aktywizacja lokalnych społeczności, realizacja projektów służących człowiekowi i przestrzeni, zwłaszcza tej zielonej. Oto kilka najważniejszych działań jakie podejmujemy:

  • Wypracować i promować model życia w zgodzie z przyrodą

  • Realizować projekty prośrodowiskowe

  • Wzmacniać potencjał społeczności lokalnych

  • Wspierać rodzinę, przeciwdziałać przemocy w rodzinie

  • Wspierać rodziny prowadzące edukację domową

  • Przekształcać szkoły rejonowe w szkoły przyjazne edukacji domowej

  • Organizować czas dzieciom i młodzieży

  • Organizować akcje kulturalne

MISJĄ FUNDACJI
ŻYWA PRZESTRZEŃ JEST:

We wszystkich naszych działaniach mamy na uwadze środowisko. Jako Fundacja organizujemy akcje sprzyjające środowisku, walczymy z lokalną suszą, wypracowujemy ekologiczne rozwiązania i promujemy to, co organiczne, proste i naturalne. Dlatego też produkty, które oferujemy pochodzą z recyklingu lub naturalnych biodegradowalnych materiałów, a wysyłki produktów organizujemy zgodnie z zero waste. Angażujemy się w ekologiczne budownictwo.

Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny to nasze cele statutowe, które przekłuwamy w rzeczywistość poprzez organizację zajęć i warsztatów rozwojowych. Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, rękodzieła, jogi.

Nasze działania ukierunkowane są na to, aby wspierać lokalną społeczność, organizować godną pracę, rozwijać poprzez organizację akcji kulturalnych, społecznych, ekologicznych. Łączymy potencjał organizacji pozarządowych, samorządów i lokalnych biznesów dla wspólnego dobra.

NASZE DZIAŁANIA

fundacja Żywa przestrzeń

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół to grupa pasjonatów, którzy poprzez swoją pracę zawodową realizują się w pracy społecznej. 

AGATA GRZYWIŃSKA

Prezes Zarządu Fundacji. Charakteryzuje ją pstrykanie nieskończoną ilością pomysłów, z którymi Żywa Przestrzeń musi się mierzyć:)

KINGA DĄBROWSKA

Menadżer produktu, nasza artystka, sołtys wsi Bryńsk i prawdziwy człowiek orkiestra, który wie, który pomysł Agaty jest to zrealizowania, a który nie;) 

ADRIAN KŁOSOWSKI

Zajawkowicz, od niedawna zdun, edukator własnych dzieci w domu. Wnosi do naszej przestrzeni MĘSKĄ energię, dzięki czemu robi się bezpieczniej:)

KAROLINA CHOJNOWSKA

Spokojna i zrównoważona, a zarazem ambitna i bardzo pracowita. Wnosi do tej przestrzeni ład, spokój i porządek;)

NASZA FUNDACJA W LICZBACH:

0
% ZAANGAŻOWANIA
0
ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
0 +
ZRECYKLINGOWANYCH RZECZY
0
OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W NASZE DZIAŁANIA

WSPÓŁPRACUJEMY:

MARIUSZ KLEJNOWSKI

Prawdziwa fachura, człowiek godny polecenia. Współpracuje z Fundacją w zakresie wdmuchiwania ekologicznych izolacji. 

MICHAŁ KOMOSIŃSKI 

Bardzo utaletntowany architekt oraz stolarz. Założyciel Komosiński STUDIO. 

ADAM EJNIK

Polonista, dziennikarz, fotograf przyrody, miłośnik ptaków. Niezwykle charyzmatyczny nauczyciel.  

EDYTA MARSZAK

Dyrektorka Miejsko-Gminnej Biblioteki w Lidzbarku. Działaczka lokalną, z wielką misją i pasją działa na rzecz lokalnej społeczności.

Chciałbyś działać na rzecz swojej lokalnej społeczności?

Jeśli chcesz, pokażemy Ci jak.